Опубликовано: 06.05.2018

видео  | видеo

Топ 10 Мест в Киеве Которые Стоит Посмотреть

Скажите, вы часто бываете в Киеве? Многие приезжают в этот город по работе, на учебу или просто в качестве туристов. Но далеко не все знают, что в столице можно посетить и увидеть. Конечно стандартный набор площадей, памятников и музеев уже давно у всех на слуху. Но не хотелось ли вам хотя бы раз увидеть Киев с совершенно другого ракурса?

Если вы отвечаете на этот вопрос утвердительным кивком, то советую обратить внимание на эти достопримечательности Киева. На сайте вы найдете не только фото, но и адреса с дополнительной информацией о каждом объекте культуры нашей столицы.

Посетив хотя бы несколько из этих памятных мест, вы почувствуете, что этот город стал для вас гораздо ближе и роднее, чем раньше, проникнитесь историей и культурой и откроете для себя много нового и интересного.

Вооружайтесь фотоаппаратом, собирайте рюкзак и отправляйтесь на экскурсию. Я уверен, что хотя бы день, проведенный в Киеве таким образом надолго останется у вас в памяти и будет желание посетить его вновь.

Киев - старинный город с богатой историей и культурой. Не стоит относиться к этому, как к простому факту. Лишь проникнувшись его судьбой, вы сможете понять то чувство, что называется "любовь к Родине".

Я часто бываю в столице по рабочим делам и знаю этот город достаточно неплохо. По крайней мере, мне так всегда казалось. На прошлых выходных жена предложила съездить в Киев и просто погулять по городу, посмотреть достопримечательности, сделать несколько фото. Честно говоря, я не думал, что наша прогулка окажется на столько интересной и познавательной. Жена заранее спланировала маршрут по самым разным местам, о существовании которых я и не догадывался. Киев открылся для меня в новом свете. Город полон культурных и исторических памятников, посетить которые нужно каждому хотя бы раз в жизни. Ведь наша столица одна из древнейших в Европе да и во всем мире. И, несмотря на то, что этот прекрасный город прошел через множество войн и неоднократно переживал лихолетия, сегодня в нем сохранилось множество удивительных памятников старины.

uk

Скажіть, ви часто буваєте в Києві? Багато приїжджають у це місто по роботі, на навчання або просто в якості туристів. Але далеко не всі знають, що в столиці можна відвідати і побачити. Звичайно стандартний набір площ, пам'ятників і музеїв вже давно у всіх на слуху. Але чи не хотілося вам хоча б раз побачити Київ з зовсім іншого ракурсу?

Якщо ви відповідаєте на це питання ствердно кивком, то раджу звернути увагу на ці пам'ятки Києва. На сайті ви знайдете не тільки фото, але і адреси з додатковою інформацією про кожному об'єкті культури нашої столиці.

Відвідавши хоча б кілька з цих пам'ятних місць, ви відчуєте, що це місто стало для вас набагато ближче і рідніше, ніж раніше, проникніться історією і культурою і відкриєте для себе багато нового і цікавого.

Озброюйтесь фотоапаратами, збирайте рюкзак і вирушайте на екскурсію. Я впевнений, що хоча б день, проведений в Києві таким чином надовго залишиться у вас в пам'яті і буде бажання відвідати його знову.

Київ - старовинне місто з багатою історією і культурою. Не варто ставитися до цього, як до простого факту. Лише перейнявшись долею, ви зможете зрозуміти те почуття, що називається "любов до Батьківщини".

Я часто буваю в столиці по робочих справах і знаю це місто досить непогано. Принаймні, мені так здавалося. На минулих вихідних дружина запропонувала з'їздити в Київ і просто погуляти по місту, подивитися визначні пам'ятки, зробити кілька фото. Чесно кажучи, я не думав, що наша прогулянка виявиться на стільки цікавою та пізнавальною. Дружина заздалегідь спланувала маршрут по різних місцях, про існування яких я й не здогадувався. Київ відкрився для мене в новому світлі. Місто сповнений культурних та історичних пам'яток, відвідати які потрібно кожному хоча б раз у житті. Адже наша столиця одна з найдавніших у Європі та й в усьому світі. І, незважаючи на те, що цей прекрасний місто пройшов через безліч воєн і неодноразово переживав лихоліття, сьогодні в ньому збереглося безліч дивовижних пам'яток старовини.

видео | видеo

Киев, Все достопримечательности | Nature | ПриродаВ закладки:   Просмотров: 1