зорова труба

Зр і кові труб а, загальна назва оптичних приладів, призначених для візуального спостереження за віддаленими предметами. До З. т. Відносяться підзорні труби, телескопи , біноклі , перископи , далекоміри , приціли , Геодезичні труби і ін. Прилади. З. т. Відомі з кінця 16 - початку 17 ст. У 1609 З. т. 32-кратного збільшення побудував і вперше застосував для астрономічних досліджень Г. Галілей . Відмінний від галилеевского тип З. т. Запропонував в 1610-11 І. Кеплер (Вперше побудована близько 1630). Основні елементи З. т. - об'єктив і окуляр . Об'єктив З. т. Є збирає систему (зазвичай з двох склеєних лінз, рідше - багатолінзові або дзеркально-лінзову). Він дає дійсне зменшене і перевернуте зображення видаленого предмету поблизу своєї фокальної площині. Це зображення розглядають в окуляр, як в лупу , Поєднуючи його з фокальною площиною окуляра. У найбільш уживаних З. т. Типа Кеплера (рис., А) окуляр також є збирає системою і що дається зображення виявляється перевернутим. Астрономічні, геодезичні і ін. З. т., В яких орієнтація зображення байдужа, побудовані за цією схемою. Якщо необхідно отримати пряме зображення, між об'єктивом і окуляром З. т. Кеплера поміщають обертаючу систему - призматичну (наприклад, в біноклях) або лінзову (в старих підзорних трубах, перископах і взагалі в системах, довжина яких може бути велика). Площина створюваного об'єктивом дійсного проміжного зображення в трубі Кеплера знаходиться між об'єктивом і окуляром, і в неї можна помістити вимірювальну шкалу, наприклад перехрестя ниток, або фотопластинку. Тому при спостереженнях, пов'язаних з точними вимірами, застосовується лише цей тип З. т. Окуляри сучасних кеплерівських З. т., Як правило, володіють великим полем зору, що доходить до 90-100 °; в них повинні бути виправлені астигматизм , кривизна поля , кома і хроматична аберація . Тому зазвичай такі окуляри представляють собою складні системи з двох і більше лінз. З. т. Типа Галілея (рис., Б) дає пряме зображення. Її окуляром служить розсіююча лінза, що розташовується перед площиною проміжного дійсного зображення. Подібні З. т. Володіють малою точкою зору і в даний час вживаються рідко, головним чином в театральних біноклях. кутове збільшення оптичне З. т. Для наземних спостережень - не вище декількох десятків, у великих телескопах - до 500 і вище. Кут поля зору найбільш значний у З. т. З обертаючою системою.

Літ .: Тудоровський А. І., Теорія оптичних приладів, 2 видавництва., Ч. 1-2, М. - Л., 1948-52; Ландсберг Г. С., Оптика, 4 видавництва., М., 1957 (Загальний курс фізики, т. 3).

Г. Г. Слюсарев.

Слюсарев

Хід променів в зоровій трубі: а - труба Кеплера; б - труба Галілея. Промені, що потрапляють в об'єктив - L1 від віддаленого предмета, практично паралельні. Об'єктив дає дійсне перевернуте зображення предмета в своїй фокальній площині FE. Пучок променів, з точки Е падає на окуляр L2; т. к. фокальна площина окуляра також проходить через точку Е, то виходить з труби пучок паралельний побічної оптичної осі окуляра. Потрапляючи в око А, промені сходяться на його сітківці і дають дійсне зображення предмета (f1 і f2 - фокусні відстані об'єктива і окуляра: w - кут, під яким предмет видно без зорової труби; w '- кут, під яким спостерігається зображення предмета в трубі , tg w '/ tg w - кутове збільшення труби).